+45 27 79 49 00
Nordhavnsvej 2B | 3000 Helsingør
Find vej »

Forretningsbetingelser

MARITIMT CENTER HELSINGØR ApS
CVR nr. 37 52 30 54
 
Disse forretningsbetingelser er gældende for alle udlejningsaftaler indgået med Maritimt Center Helsingør ApS (MCH), medmindre andet skriftligt er aftalt.

1. AFHENTNING AF BÅDEN
Ved afhentning af den lejede båd skal følgende dokumenter fremvises: (a) sundhedskort eller anden tilfredsstillende dokumentation, og (b) reservationsnummer og betalingsbekræftelse. Afhentning skal ske til aftalt tid. Hvis kunden kommer for sent uden forudgående aftale, kan båden være udlejet til anden side. Afhentning sker på MCHs adresse inden for almindelig åbningstid.  

2. AFLEVERING AF BÅDEN
Båden skal afleveres til det aftalte tidspunkt på MCHs adresse inden for almindelig åbningstid. Båden skal afleveres i samme pæne og rene stand som ved udlevering.

3. FOR SEN AFLEVERING
Hvis kunden er forhindret i at aflevere båden til det aftalte tidspunkt eller vil forlænge bådlejen, skal MCH kontaktes med det samme. Forsinket aflevering uden forudgående besked vil medføre et gebyr. Gebyret tillægges i følgende situationer: (a) hvis båden afleveres senere end aftalt, men inden for 24 timer efter afleveringstidspunktet, pålægges et gebyr for hver påbegyndt time, og (b) hvis båden afleveres senere end 24 timer efter aftalt, pålægges et ekstra gebyr. Kunden skal foruden gebyret betale leje pr. ekstra påbegyndt lejedøgn.

4. AFBESTILLING
Afbestilling skal ske inden det aftalte tidspunkt for afhentning. I tilfælde af afbestilling af bådleje inden 48 timer før aftalt afhentning vil det indbetalte beløb blive tilbageført på kundens konto indenfor ca. 14 dage. Hvis afbestilling sker mindre end 48 timer før den aftalte afhentning, vil der blive opkrævet 50% af lejebeløbet. Ved manglende afbestilling opkræves yderligere et gebyr på 750 kr.

5. BETALING OG PRISER
Betaling for leje af båden sker ved booking af båden på MCHs hjemmeside. I forbindelse med bådudlejning kan der betales med følgende betalingsmidler: Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Eurocard og Diners Card. Ved betaling med Visa/Dankort er det en betingelse, at kunden ikke er registreret i et debitorskyldnerregister (RKI eller Debitorregisteret).  Der indhentes autorisation på betalingskortet til 115% af det samlede lejebeløb + 500 kr., som derfor skal være til rådighed på kortet. Hvis e-mailadresse er oplyst i forbindelse med købet, vil en kvittering for købet blive tilsendt pr. e-mail.
 
Priser for udlejningsbådene fremgår af prislisten, der ligger på MCHs hjemmeside. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

6. SEJLADSOMRÅDE
MCHs udlejningsbåde kan sejle i to områder: (a) sejladsområde 1, som dækker havne, søer, åer, kanaler og indenfor 1.500 m fra kysten, og som er i området syd for Gilleleje Havn og nord for øen Hven, eller (b) sejladsområde 2, som er uden for sejladsområde 1 og dækker området øst for Lindesnes-Helgoland-Cuxhaven samt Østersøen og mellemliggende farvande.
 
Såfremt kunden ønsker at sejle uden for sejladsområde 1, er det påkrævet, at MCHs off shore-pakke medbringes, så der på båden er tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr til disse farvande.

7. BRÆNDSTOF
Båden udleveres med en fuld tank brændstof. Det kræves ikke, at båden returneres med en fyldt tank brændstof. Kunden skal betale for det faktiske forbrug af brændstof i lejeperioden. MCH måler/vurderer tankindholdet ved bådens aflevering og kunden skal afholde udgiften til det forbrugte brændstof.

8. FARLIGT GODS
Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at medbringe nogen former for farligt gods ombord på den lejede båd.

9. NØGLER
Ved leje af en båd får kunden udleveret én nøgle. MCH skal kontaktes med det samme, hvis nøglen bortkommer. Bortkomst medfører et gebyr.

10. MINIMUMSALDER
Minimumsalderen for leje af en båd ved MCH er 21 år.

11. ALKOHOL OG NARKOTIKAPOLITIK
Der er forbud mod sejlads i MCHs udlejningsbåde, hvis kunden er påvirket i en sådan grad, at båden ikke kan føres på fuld betryggende vis. Dette gælder både føreren af båden og personer, der har væsentlig betydning for sikkerheden ombord. Reglerne gælder ikke, når båden er fortøjret i havn eller på sikker ankerplads.

12. FORSIKRING OG SELVRISIKO
MCH har tegnet forsikring for båden ved Pantaenius og MCH tilbyder alene en standarddækning. Kunden er ansvarlig for eventuel skade, der sker på båden, andre både eller personskade i lejeperioden. Indeholdt i lejeprisen er en obligatorisk selvrisiko. Selvrisikoen differentierer afhængigt af den lejede bådtype.  

13. BEGRÆNSET ANSVAR
MCH kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for, at leje af båden ikke opfylder kundens forventninger og behov. MCH er ikke økonomisk ansvarlig for personer eller bagage, der transporteres på den udlejede båd. Ved forsinket aflevering fra en tidligere bådlejer eller ved andre driftsforstyrrelser bærer MCH intet ansvar for andre kunders (kommende lejeres) forsinkelser i rejseplanerne.

14. VEJRFORHOLD
MCHs udlejningsbåde er godkendt efter kategori C i EU’s fritidsbådsdirektiv. Bådene er godkendt til kystnær sejlads op til en vindstyrke på 11-13 m/sek. samt op til 2 m høje bølger. MCH har dog af hensyn til sikkerheden sat en grænse på en vindstyrke på op til 10 m/sek. MCHs ansvarlige medarbejder vurderer uden ansvar i øvrigt, om vejret er sikkert nok til sejlads. Hvis sejladsen må aflyses som følge af dårligt vejr, refunderer MCH 100% af det betalte beløb.

15. ÆNDRINGER
Der opkræves sædvanligvis ikke gebyr for ændring af en reservation. Det kan ikke garanteres, at den oprindelige pris eller den oprindeligt bestilte båd vil være til rådighed ved en ændring af reservationen. Reservationer kan kun ændres indtil 48 timer inden det aftalte afhentningstidspunkt. Der tages forbehold for, at båden ikke er til rådighed på et evt. nyt tidspunkt.

16. FORBEHOLD
MCH tager forbehold for tryk- og prisfejl. Der tages forbehold for prisændringer samt løbende ændringer i vilkårene mv.

17. REKLAMATION
Reklamation skal foretages snarest efter et forhold opdages med angivelse af og begrundelse for, hvad reklamationen omfatter. Alle reklamationer skal stiles til Maritimt Center Helsingør ApS, Nordhavnsvej 2 B, 3000 Helsingør eller via e-mail til mads@maritimt3000.dk.

18. LOV OG VÆRNETING
Enhver tvist og ethvert krav, der måtte opstå i relation til aftalen, herunder om opsigelse, ophævelse eller ugyldighed samt om fortolkning af aftalens bestemmelser, skal afgøres efter dansk ret. Medmindre ufravigelige regler i henhold til dansk ret strider herimod, skal enhver tvist afgøres ved de danske domstole med Retten i Helsingør som første instans.
Kontakt os
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe på telefon 2779 4900, eller skrive via nedenstående formular
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Maritimt Center Helsingør ApS | Nordhavnsvej 2B | 3000 Helsingør | CVR: 37523054 | Tlf.: +45 27794900